Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website.  Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Van der Padt deuren BV geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Aansprakelijkheid en eigendom

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Padt deuren BV materiaal dat zich op deze website bevindt, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.