V andaag de dag is Piet steeds wat lichter van kleur

A nders dan vroeger gaat hij steeds vaker door de voordeur

N atuurlijk het liefst door een deur van Hörmann

 

D ie openen en sluiten zo geruisloos, daar wordt niemand wakker van

E n met een magische ring krijgt Piet alle deuren open

R aar hoe de dingen soms kunnen lopen

 

P olitie keurmerk is voor Piet geen probleem

A l is een enkele deur zelfs voor hem te extreem

D an moet hij alsnog op zoek naar de schoorsteen

T ja dan moet hij daar toch maar weer doorheen